Thursday, July 20, 2017

Reb Chaim on Shatnez

לכבוד הרה'ג מרן של כל בני הגולה
הר' ר' חיים קניבסקי שליט'א 
        
נא לענות על שאלה שהרבה שואלים האם יכולים לסמוך על בעל חנות יהודי שטוען שאין שעטנז בהחליפה--שאף פעם לא מצא בו שעטנז-.
או באם בכל זאת צריכים לבדקו במעבדת שעטנז.

הרב ר' חיים ענה-"אין יכולין לסמוך עליהם"

Wednesday, July 19, 2017

Beer hops are heavily infested-your beer contains a high percentage of "טעם" (taste+) of insects, filtering is irrelevant-no shishim

THEREFORE; ALL BEER IS NOT PERMITTED TO DRINK
BEER is 50% "bug juice".Defect Levels Handbook


                                                                  Hops

Insects-
Average of more than 2,500 aphids per 10 grams

(AOAC 967.23)


Tuesday, July 18, 2017

Kashrus alert: " Pizanos" Lakewood

Alert for those that are extra careful re; infestation;

Pizzanos Lakewood stopped using positive / kosher garden pre-checked salads.

They now use the "other" brands.


Alert: Shabbos Take-Out food

Shabbos take-out food may not be heated on Shabbos.

Most items have in each dish items that are not fully cooked.
Uncooked; added water, oil, seasoning, herbs, garnish vegies, par-baked dough, partially cooked / sautéed, liver, meat, poultry, etc

By heating any of those item, one is transgressing Shabbos violations.

The food is not permitted to eat on Shabbos, because there was a violation of cooking on Shabbos.

Monday, July 17, 2017

Bobov-Lakewood does construction on Shabbos- ALERT: One may NOT purchase those units-take back your deposits

Bobov-Lakewood does construction on Shabbos-
Willing to pay someone to write a hetter. Ami Magazine to the rescue?

If they come up with a heter, it's still ossur to purchase because of Chilul Hashem! Hilchos ShabbosKellogs going OUSaturday, July 15, 2017

Another UPDATE: Don't buy any A & B Fish products !!!! (A&B throws their 35+ year Lakewood distributor under the bus).

Don't buy any of A & B fish products,
till they reinstate their Lakewood distributor of 35+ years.Anonymous A
nonymous said...

A&B stole his business, his customers, etc.
He was not a "salesman" for A&B, it was his route and customers.

Would you trust A&B for kashrus?

Don't digress from the issue at hand by adding tangential slander and Lashon Harah. The A&B issue is symptomatic of deeper social ills in Lakewood that have to be addressed and redressed. The fact is a distributor made A&B a household name in Lakewood and made it the gefilte fish of choice. It was borne of much hard work, sweat and tears. To take it away and start direct distribution now under duress of those who don't feel a need to be loyal or Mokir Tov is scandalous. A&B fish gets an "F" if they carry through with the plan


NPGS is an accomplice to these tactics.
NPGS is guilty  of complicity in going behind the backs of distributors, manufacturers.
NPGS [& their co-conspirators] uses kashrus questions to gain confidential information and manufacturer the item on their own.
Would you trust his kashrus?

Mon May 01, 07:39:00 PM 2017
May one trust their Kashrus?
                                        We think, NO!Friday, July 14, 2017

Kashrus Alert: Fish Sticks, fish cakes, and SUSHI-.

Bdatz Aida Yerushalem says-


Don't use any pollock fish products-even if ground up or minced.

 Don't use any Surimi in your sushi, which includes the California roll.

BMG's KCL doe$n't care about infe$tation? 

just pay your annual protection money$$$$$
בדרך כלל לא משווק בחנויות שתחת השגחת הבד”צ, לעיתים קיים ייצור מיוחד ללא חשש תולעים בהשגחה צמודה
נגיעות גבוהה של תולעי אניסקיס בבשר הדג
דגים קפואים יבוא ללא עור
סין - ים
Alaska Pollock
זהבון

Sunday, July 09, 2017

Strawberries are infested

Jerusalem - Just a few weeks before, many chareidi rabbonim forbad eating strawberries because they are heavily infested with tiny insects which are impossible to completely remove. The announcement removed the popular delicacy from the table of many frum homes.
Then the sensational news was published throughout Israel: Chief Rabbi Shlomo Amar announced in a shiur that one may eat strawberries after rinsing them in water and removing their leafy tops!  The news appeared in Israel’s leading newspaper and even in the chareidi world’s leading VosIzNeias web blog.
Many reported relief upon hearing the lenient psak. Others sideswiped at the poskim who always seem to find a new prohibition to saddle the public with.
But now the Shas party organ reports that Rav Amar’s psak was quoted incorrectly. They asked Rabbi Shlomo Amar for his clarification, and he explained that his shiur had been about worms which are not visible to the eye and had nothing to do with strawberries.

${aiqPixel}
AdChoices
“It never occurred to me, chalila, to dispute the
prohibition against eating visible worms!” he says firmly. “To say otherwise is misleading.”
Rav Amar explained, “I was speaking about a recent tshuva I had just written which dealt with worms that are not visible to the eye. I wrote that according to many great poskim of our generation, led by Rav Ovadya Yosef (SHU"T Yecheve Daas 6:47), they are not forbidden. I further was mechadesh that they are not even considered ‘worms’ according to halacha.”
Rav Amar said in the shiur that if, for example, strawberries had such invisible ‘worms’ on them, the strawberries would not be prohibited to eat. Obviously, the strawberries were only mentioned by way of illustration and not as the basis for a chiddush or a psak.
The Chief Rabbi reiterates that as experts have shown, strawberries are infested with worms which are visible to the eye and can be seen without the help of a device.  These worms must be avoided, and if it is not possible to clean strawberries of them, then strawberries may not be eaten.The Rabbi cleaned his glasses

הרה"ג יצחק יוסף מזהיר: "מהיום יש להחמיר יותר בבדיקת תירס"

במכתב שכתב הרה"ג יצחק יוסף לגבי בדיקת קלחי תירס, התבטא הרב ואמר כי בעבר אומנם לא הייתה כל בעיה עם קלחי התירס, אולם כיום - כתוצאה מריסוס, "מצויים הרבה תולעים בתירס, וניתן לראותם בעין רגילה. ובאחרונה התירס נעשה מוחזק יותר כירק נגוע בתולעים
"


במכתב ששיגר הרה"ג יצחק יוסף לאחד ממזכי הרבים ששאלו אודות בדיקת קלחי תירס, ענה הרב ואמר כי "אומנם בעבר אמרנו שאם התירס טרי – לא מצוי תולעים. אולם נתברר שכיום השתנה המצב עקב הריסוס שעושים החקלאים, ומצויים הרבה תולעים בתירס, באופן שנראים בעין רגילה בבדיקה היטב היטב, ולא נראים רק על ידי מיקרוסקופ".
לדברי הרב, באחרונה התירס מוחזק יותר כנגוע בתולעים, "ובוודאי שיש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים כלל – ורק אז יאכל".
רבים טועים לחשוב כי לאחר בישול קלחי התירס, התולעים נעלמות – אולם במכתבו הרב מתייחס לכך גם כן, וכותב כי "ומה ששאלתם אם בישלו את קלחי התירס, אם כפי שכתבתם שהממצאים מראים שגם לאחר הבישול שורדים התריפסים ואינם נמחים, והוא בחזקת נגוע אף לאחר הבישול – על כן יש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים אף אחר הבישול. ורק אז יאכל.
"ואשריו של כל מי שיכול להתריע ולהזהיר ולהסביר לציבור שמה שהיה בעבר השתנה מסיבות שונות, וכיום יש להחמיר בזה הרבה", מסיים הרב.

Thursday, July 06, 2017

UPDATE: ALL Corn on the cob (frozen,Fresh, cooked,Microwavable) all infested.
UPDATE: Calif. delight W/ Hisachdus?

Rav Ekstein removed hashgocha.
Why?
Corn on the cob, is known to be infested, including the frozen ones.
 Even if it's soaked and salted.

Are the ones from Mexico, Thailand, any better? [No]

Does a Heimish Hashgocha  help to elminate, not just minimize the insects? NO
Bottom line, (frsh & frozen, cooked) Remove the kernels & rinse.
NOT THE BABY CORN, as they don't have the insects- you don't have to de-kernelize baby-corn- eat as is.

Lakewood Library V Orthodox Jewish residents The Ocean County Library stated  "Ocean County library's long-standing commitment to  diversity and inclusion and that all people are treated with dignity, courtesy and respect." 

 The Jewish community  of Lakewood was founded and, without wavering, lives today under the principles of the Torah, which forbids all homosexual and transgender behavior.  This is hardly  but just another tradition like wearing of a yarmulke skullcap, or even modest dress; but rather at the very core of Judaism.  For the
 Library promote "Pride" in something unequivocally at its root against Jewish ideals, during an area that is overwhelmingly Jewish is a spit in the face and punch to the jaw of the entire Orthodox Community of Ocean County, and so many others too.   Placing a LGBT Pride month in a library in Lakewood is MORE offensive to most of the Jewish community, arguably, than if you placed a Neo Nazi Pride Month in Lakewood, flying the Swastika instead of the Rainbow. 
 


If you Truly respect all people and ALLcommunities as per your stated claim, you would have never placed and henceforth will cease an initiative in a town that reviles sexual deviance.

 Your "Diversity and Inclusion Initiative" is at best hypocritical or at worse outright malicious.  For the past three plus millennia years no group in the history of the world has been as hated, discriminated,
 murdered as the Jewish people.  Yet the four "focus areas" don't include Jews who abide by their tradition,
 because, as proven by your behavior of  placing this event in the heart of Lakewood, you clearly
 do NOT care about Jewish. While anyone who  glances around the editorial pages of the newspapers
 read by the people of our State, is cognizant that  there is what ought to be termed a cold  war being  waged against the traditional community of all persuasions, yet  might it be said that your goal  is to spread  this
 propaganda to people who do not wish it for their children?

 Parents in Lakewood of all backgrounds are very concerned with trying to raise children to follow their religion, either as we have been doing for eons. Ocean County's library is possibly a subtly anti-Semitic move trying to uproot thousands of years of religious tradition. Presuming  Parents and families do have Rights Furthermore since parents are worried that about the filth that their children will see at the library, you are lessening the educational and learning availability of the Jewish community for use of the library.  Ipso by promoting the Pride month you are making a UNWELCOMING environment to the Jewish community in the
 Lakewood library".

 We kindly therefore suggest you remove religion from your stated goals or  amend it to read "We are a multicultural and inclusive institution dedicated to providing a welcoming environment to all regardless of age, class, gender, ethnicity, mental or physical ability, race, religion- except for religions such as Judaism-, sexual orientation or political affiliation."
 http://theoceancountylibrary.org/AboutLibrary.htmAlert re: Fantastic plastic products

We tried their plastic bags.
We tried their plastic disposable table cloths.

It's worse than poor quality.

Save your money, don't use their inferior products.

This is New Jersey State- Sponsored Child Abuse.


NJ State Senator Jen Beck voted for the recently passed Transgender "Education" bill.UNLESS the Governor vetoes the bill, it will FORCE schools (they always start with the Public Schools, before getting into the private/ religious schools) to allow deviant boys - pretending to be girls - to use girls restrooms and showers, among other terrible measures.    It will ALSO FORCE schools to indoctrinate innocent children into treating deviant boys pretending to be girls as "girls" (and the reverse).This is State- Sponsored Child Abuse. -
Let Sen. Beck know what you think about her promoting child abuse under the guise of "Equality" - as your "representative" in the NJ State Senate. ....Please call the Gov. ASAP at 6092926000, asking him to please stand up to those endangering children with this

unhinged law, and veto this and any other "Transgender" bill.

Good Morning,

Unfortunately Sen.  Beck voted for the bathroom bill. It will FORCE schools  to allow  boys - pretending to be girls - to use girls restrooms and showers, among other terrible measures. The government  always start with the Public Schools, before getting into the private and religious schools. Jewish schools in London are being forced to shut down for  not applauding these  abnormalities and in no time all Jewish and private schools in NJ will be forced to comply or face the  government... 

Over the next few weeks I will distribute the attached flyer in the various Synagogues of Long Branch and Deal. It is about time that the constituents of Sen. Beck, know of her actions.  

Best Regards,
Avraham Sharaby

Wednesday, July 05, 2017

A goat's inflated lung

אומה של צד שמאל חתוכה, האם נחשב לתוספת אונות? 

Monday, July 03, 2017

Winston Churchill: "The truth is incontrovertable, Malice may attack it, Ignorance may deride it, but in the end, there it is."
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Reb Noson Wachtfogel OB"M described what "Emes" looks like:
An old, slow moving, hunched back,
with a cane in each hand,
every one poking fun at him etc.

"UBB'ER - ER - VET - UN'KUM'EN, - Tzum - Soif.
* * * * * * * * *
Hi Rabbi,
Because of your blog, I along with some of my friends are trying to be more careful in what we put in our mouths. We are in brooklyn. What meat & poultry brands do you recommend. Also I sometimes need to buy bet yosef because I have sephardic guests, can you recommend someplace? Much appreciated. Keep up the good work.
I must say I was bit skeptical about your accusations against agri as they do have the hashgocho of the OU & KAJ who are.... I met last week with a shochet who I know personally to be a yarei shomayim, he's been to AGRI & saw them in action & he told me it's a disaster. He said he even questioned some of the shochtim there & they admitted that they themselves won't eat the meat that they shechted by AGRI. I am no longer skeptical.

B'datz Aidah Yerushalm - ground & instant coffee have infestation parts

RE: Ground & instant coffee have infestation parts.

Question of Shishim.

Question of אין מבטלין איסור etc. when making the cup of coffee.

Sunday, July 02, 2017

Rav Muzafi re: Shiduchim crisis

הרב מוצפי - מי שמציג תמונה של בחורה בשידוכים הילדים ייצאו חצופים

הרב מוצפי נשאל בימים האחרונים: "אני בת 31 חרדית בשידוכים, בתקופה האחרונה מציעים בחורים שדורשים תמונה לפני פגישה, נמנעת מלשלוח מטעמי צניעות ונפסלת כך ההצעה, אנשים מהצד אומרים שזה מותר ועושה טעות. האם נכון?".

הרב מוצפי השיב: "זו עזות מצח גמורה. חוצפה וחוסר צניעות. נורא ואיום, ממש דרכי סדום ועמורה. זה לא יהודי לבחור שידוך לפי איך שהיא נראית, וכך יוצאים ילדים חצופים".
  Gershon Gold said...
I stood firm and did not give any pictures of my daughter. My daughter is B'H married and all the boys that requested pictures are still single.

New Jersey Leaving Scene of Accident and Failure to Report, Car Accident

d)The driver of any vehicle which knowingly collides with or is knowingly involved in an accident with any vehicle or other property which is unattended resulting in any damage to such vehicle or other property shall immediately stop and shall then and there locate and notify the operator or owner of such vehicle or other property of the name and address of the driver and owner of the vehicle striking the unattended vehicle or other property or, in the event an unattended vehicle is struck and the driver or owner thereof cannot be immediately located, shall attach securely in a conspicuous place in or on such vehicle a written notice giving the name and address of the driver and owner of the vehicle doing the striking or, in the event other property is struck and the owner thereof cannot be immediately located, shall notify the nearest office of the local police department or of the county police of the county or of the State Police and in addition shall notify the owner of the property as soon as the owner can be identified and located. Any person who violates this subsection shall be punished as provided in subsection (b) of this section.

The APP’s Bigoted Fake News Campaign Against Orthodox Jews

http://matzav.com/the-apps-bigoted-fake-news-campaign-against-orthodox-jews/

"אל תחשוש ממה שאנשים אחרים חושבים אודותייך. הם עסוקים במחשבות על מה שאתה חושב עליהם."

Saturday, July 01, 2017


Washington - US Charging 412 In Health Fraud Schemes Worth $1.3 Billion

http://www.vosizneias.com/274771/2017/07/13/washington-us-charging-412-in-health-fraud-schemes-worth-1-3-billion/

Washington - U.S. prosecutors announced Thursday that they have charged more than 400 people with taking part in health care fraud and opioid scams that totaled $1.3 billion in false billing.
Attorney General Jeff Sessions called the collective action the “largest health care fraud takedown operation in American history” and said it indicates that some doctors, nurses and pharmacists “have chosen to violate their oaths and put greed ahead of their patients.”

Thursday, June 29, 2017

68 Pennsyilvania residents caught in welfare fraud-June 28, 2017

68 Pennsylvanians charged with committing nearly $270K in welfare fraud

88

State Inspector General Bruce R. Beemer's office has charged 68 Pennsylvanians with committing welfare fraud in May.

State Inspector General Bruce R. Beemer's office has charged 68 Pennsylvanians with committing welfare fraud in May.(Mark Pynes | mpynes@pennlive.com)

644 shares


Twenty-one central Pennsylvania residents are among the 68 people state officials just charged with committing nearly $270,000 in welfare fraud.

From an Email


"sorry.. i didnt mean to bomb you on multiple emails, but i was not sure which address still works..
an interesting complement to either you or your wife...
i was told today by a yungermahn that speaks to me about kashrus:
following my advice, his wife called one of the local basement chefs who had made a bunch of cakes for distribution by a local business for their workers (lkovod yom tov..) ..
she inquired about some of the ingredients... to which to person responded by asking "are you mrs. shain?".. my friend was mystified at the question and said"no... why do you think i am mrs. shain?"  -- they are a younger couple and do not know you or your wife...
the person answered that in all the years she is in business , the only other person that bothered calling to ask any kashrus questions at all was mrs. shain...
yashrkoach... halevei we should be more successful
..."

Wednesday, June 28, 2017

Update: Vaad of Queens intimidates Rabbonim.

Sound Familiar ???

Actually not, because the gadol hador Rav Elyashev actually gave the psak against the Queens Vaad regardless.

What IS familiar is that Yanky Ribowsky, Chaim Schwartz & the rest of the Queens Vaad babies & their defenders always strive to get in the last word, no matter what kind of sheker & being mevazeh Daas Torah they use to achieve that goal.


They are much worse than just Korach. They are also like Paroh who huffed "Mi Hashem asher eshma bekolo?"

(Meanwhile Yanky & Chaim scream about those catching them misbehaving as "koifrim". Will the real koifrim please stand up
************************************************************************
After many meetings together with rabbi Olebaum an
d the community rabbis of queens, and discussions of all the VHQ kashrus violations and corruption.

The Shnorer / Shvoger Weinberger got involved?

In addition, Many Mashgiachim and owners came forward to offer complaints about Rabbi Schwartz and Ziskind how they need to be replaced due to all the negligence of bad kashrus supervision.

Rabbi Olebaum at first was ready to fight this battle but then was threatened by the VHQ authorities. Due to fear and manipulation. Rabbi Olebaum has decided to resign from this corrupt political queens Vaad battle. 

Unfortunately, the VHQ has won the battle with rabbi Olebaum as he threw in the towel and is afraid to go against the Vaad of queens.

Due to the questionable kashrus standards in camps, every camp should be under a recognized reliable Hashgocha?

Did you inquire as to your childs camp Kashrus standard?
Is it acceptable?

Are there written policies for the acceptable hashgochas?
If yes?, obtain a copy.

What should I ask?
1- Who is in charge? Who sets the standards?
Any shailos that arise, who is the final Rabbinical authority?

2- Are the using "exclusively" pre-checked vegetables?
If yes?, who's vegetables? not most of them, but all brands that are being used!
If no?, Who is checking them?, is he trained? if yes? by whom?
Is it only being rinsed?

3- How about fruit? e.g. strawberries, blueberries, raspberries? What is the standard being utilized?

4- Bishul Yisroel issues- Convection ovens, steam kettles, etc.
Is bishul-yisroel for sfardim being addressed?
Is a shomer shabbos present in the kitchen at all times? [flames, ovens, etc]

5- Is yoshon, cholov yisroel, pas yisroel being strictly observed?
Hafroshs Chalah- who is responsible?

6- Who is responsible to check "all" deliveries coming in for compliance to the standards established?

7- Is there a properly trained experienced Mashgiach in the kitchen at all times?

8- Is the kitchen locked at night, Friday afternoon, etc? Who are all that have the keys?

9- Are the separate areas for dairy, meat, parve, etc? including sinks, etc?

10- Are all pots, utensils, etc clearly marked for dairy, meat, parve,?

11- Who is responsible for everything requiring seals?


12- ETC.?

Tuesday, June 27, 2017

Gary did it again - [thanks- Agudas Yisroel] He's coming out of the closet. from an Email